fbpx

 +48 71 724 50 53
 biuro@promena-zarzadca.pl

Przy prowadzeniu dokumentacji nieruchomości wraz z księgą obiektu wspólnot mieszkaniowych kierujemy się zasadą transparentności. 

 

Kadra księgowa odpowiada za:

 • przejrzyste administrowanie dokumentami finansowymi wspólnoty zgodnie z wszelkimi normami prawnymi;
 • przygotowanie zawiadomień o wysokości opłat;
 • przygotowanie i uzgadnianie sald właścicieli;
 • prowadzenie rejestru lokali;
 • doradztwo finansowe w sprawach utrzymania nieruchomości wspólnej;
 • przygotowanie projektów rocznych planów gospodarczych;
 • sporządzenie rocznych sprawozdań finansowych dostępnych dla właścicieli;
 • wykonanie rozliczeń kosztów wynikających z rozliczenia części wspólnej;
 • przygotowanie rozliczeń kosztów ciepła oraz dostawy wody i odprowadzania ścieków zgodnie z przyjętymi zasadami(regulaminami);
 • bezzwłoczne wywiązywanie się z płatności dotyczących nieruchomości wspólnej;
 • archiwizowanie dokumentów finansowych dotyczących danego obiektu;
 • windykacja należności wobec wspólnoty.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Jeżeli po przeczytaniu oferty pewne pytania pozostają nadal bez odpowiedzi, chętnie rozwiejemy wszelkie niejasności- zapraszamy do formularza kontaktowego.

Skontaktuj się

ADRES BIURA

+48 71 724 50 53

Jemiołowa 16/2, 53-447 Wrocław

 

 

Realizacja 3motion 3motion Strony internetowe wrocław

ŚLEDŹ NAS

 • fbk
 • fb1