fbpx

 +48 71 724 50 53
 biuro@promena-zarzadca.pl

Komercja

W swoim fachu zarządzamy także nieruchomościami komercyjnymi przeznaczonymi do działalności gospodarczej. To nie tylko komfort dla najemcy, ale i linia wizytowa jego działalności oraz optymalizacja kosztów związanych z samodzielnym zarządzaniem.

Tego typu nieruchomości służą przede wszystkim do pozyskiwania przychodów, dlatego tak ważna jest dbałość zarówno o sam budynek, jak i teren wokół oraz wszelką administrację obejmującą księgowość czy planowanie inwestycji. Gwarantujemy klientom przygotowanie strategii rozwoju w celu utrzymania płynności w pozyskiwaniu nowych najemców oraz ciągłe polepszanie standardów przekładające się na coraz większą wartość nieruchomości komercyjnej.

 

 • Administracja

  Za priorytet uważamy sprawne administrowanie powierzoną nam nieruchomością, tak więc w tej materii zapewniamy najwyższe standardy   Naszym obowiązkiem jest: spełnianie wszystkich wymogów związanych z zapewnieniem nieruchomości dostaw energii elektrycznej, gazu, dostaw wodyi odprowadzania ścieków; sporządzanie dokumentów na dostawy, usługi i roboty oraz kontrola ich realizacji; ubezpieczenie nieruchomości; inwentaryzowanie pomieszczeń w nieruchomości wspólnej; weryfikacja stanu prawnego i faktycznego nieruchomości; prowadzenie wykazu lokali i pomieszczeń przynależnych właścicieli; przygotowanie, zwoływanie i obsługa zebrań; przechowywanie dokumentów dot. nieruchomości; obsługa prawna z zakresu administrowania i zarządzanianie ruchomością wspólną; opieka nad pracami wykonywanymi na rzecz wspólnoty oraz egzekwowanie konsekwencji za niewywiązywanie się z umowy; udzielanie informacji zainteresowanym właścicielom nieruchomości z zakresu administracji obiektem; ewidencja oraz archiwizacja korespondencji dotyczącej nieruchomości.

 • Obsługa techniczna

  Nasza kadra pracownicza to kompetentni specjaliści branży budowlanej oraz technicznej.  Oferujemy: regularny przegląd nieruchomości i sprzętów wchodzących w skład nieruchomości wspólnej; prowadzenie i archiwizacja pełnej dokumentacji stanu technicznego nieruchomości; prowadzenie książki obiektu budowlanego; kontrole techniczne, okresowe przeglądy nieruchomości oraz urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie zprzepisami prawa budowlanego; określenie prac związanych z bieżącą konserwacją nieruchomości; usuwanie skutków awarii oraz kontrolę ich prawidłowości; nadzór nad wykonawstwem poleconych zadań; sporządzanie niezbędnych kosztorysów (inwestorskich, podwykonawczych); pełen nadzór robót budowlanych łącznie z funkcją inspektoratu nad wykonywanymi pracami, odbiór oraz kontrolę wraz zrozliczeniem; opiekę nad stanem pomieszczeń w budynkach oraz wspólną przestrzenią wokół.

 • Obsługa księgowa

  Przy prowadzeniu dokumentacji nieruchomości wraz z księgą obiektu wspólnot mieszkaniowych kierujemy się zasadą transparentności.    Kadra księgowa odpowiada za: przejrzyste administrowanie dokumentami finansowymi wspólnoty zgodnie z wszelkimi normami prawnymi; przygotowanie zawiadomień o wysokości opłat; przygotowanie i uzgadnianie sald właścicieli; prowadzenie rejestru lokali; doradztwo finansowe w sprawach utrzymania nieruchomości wspólnej; przygotowanie projektów rocznych planów gospodarczych; sporządzenie rocznych sprawozdań finansowych dostępnych dla właścicieli; wykonanie rozliczeń kosztów wynikających z rozliczenia części wspólnej; przygotowanie rozliczeń kosztów ciepła oraz dostawy wody i odprowadzania ścieków zgodnie z przyjętymi zasadami(regulaminami); bezzwłoczne wywiązywanie się z płatności dotyczących nieruchomości wspólnej; archiwizowanie dokumentów finansowych dotyczących danego obiektu; windykacja należności wobec wspólnoty.

 • Usługi online

  Oprócz usług stacjonarnych świadczonych przez zarządcę nieruchomości Promena, proponujemy także szereg świadczeń dostępnych on- line.  Zapraszamy do skorzystania z: internetowej kontroli osobistego statusu finansowego każdego członka Wspólnoty; mobilnego sprawdzania przebiegu prac budowlanych lub konserwatorskich; planów budowli oraz innych zleceń podejmowanych we Wspólnocie; możliwości zdalnego oddania głosu w sprawie poruszanej podczas zebrania Wspólnoty; wglądu Zarządu Wspólnoty w bieżące wydatki oraz stan finansowy nieruchomości; płatnej opcji przypominania o nadchodzących terminach konserwacji; prac remontowych czy zebrań wspólnotowych drogą mailowa bądź SMS-ową; podglądu przez Zarząd protokołów, umów oraz korespondencji wspólnotowej.

 • Dostawcy usług

  Osoby, które dostarczają nam wszelkich rozwiązań gospodarczych oraz administracyjnych dobieramy na podstawie doświadczenia i sprawdzenia się w powierzanych im zadaniach Staramy się, aby nasi Klienci korzystali z najwyższej jakości usług w adekwatnej, przystępnej cenie. Nasz zarząd działa jak dobrze naoliwiona maszyna, ponieważ dbamy o sprawny przepływ informacji pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za spawy wspólnotowe oraz sami na bieżąco koordynujemy wszelkie działania powiązane z użytkowaniem nieruchomości.

 • Pomoc 24/h

  +48 662 032 338 - Oto numer, pod którym o każdej porze czuwa nasz pracownik. Właśnie tu można zgłaszać wszelkie nagłe zdarzenia oraz awarie Gwarantujemy natychmiastową interwencję oraz usunięcie powstałych szkód w najszybszym możliwym czasie. W momencie powiadomienia pracownika dyżurującego o zaistniałej sytuacji jest on odpowiedzialny za podjęcie kroków prowadzących do usunięcia awarii oraz ich koordynację. Zatrudniamy odpowiedzialnych i sprawdzonych pracowników, którzy rzetelnie spełniają powierzone im obowiązki. Ponadto jesteśmy w stałym kontakcie z pogotowiem gazowym, wodno-kanalizacyjnym i elektrycznym, a więc w trakcie zdarzenia zapewniamy sprawną interwencję tych organów.

 • Administracja

  Za priorytet uważamy sprawne administrowanie powierzoną nam nieruchomością, tak więc w tej materii zapewniamy najwyższe standardy   Naszym obowiązkiem jest: spełnianie wszystkich wymogów związanych z zapewnieniem nieruchomości dostaw energii elektrycznej, gazu, dostaw wodyi odprowadzania ścieków; sporządzanie dokumentów na dostawy, usługi i roboty oraz kontrola ich realizacji; ubezpieczenie nieruchomości; inwentaryzowanie pomieszczeń w nieruchomości wspólnej; weryfikacja stanu prawnego i faktycznego nieruchomości; prowadzenie wykazu lokali i pomieszczeń przynależnych właścicieli; przygotowanie, zwoływanie i obsługa zebrań; przechowywanie dokumentów dot. nieruchomości; obsługa prawna z zakresu administrowania i zarządzanianie ruchomością wspólną; opieka nad pracami wykonywanymi na rzecz wspólnoty oraz egzekwowanie konsekwencji za niewywiązywanie się z umowy; udzielanie informacji zainteresowanym właścicielom nieruchomości z zakresu administracji obiektem; ewidencja oraz archiwizacja korespondencji dotyczącej nieruchomości.

 • Obsługa techniczna

  Nasza kadra pracownicza to kompetentni specjaliści branży budowlanej oraz technicznej.  Oferujemy: regularny przegląd nieruchomości i sprzętów wchodzących w skład nieruchomości wspólnej; prowadzenie i archiwizacja pełnej dokumentacji stanu technicznego nieruchomości; prowadzenie książki obiektu budowlanego; kontrole techniczne, okresowe przeglądy nieruchomości oraz urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie zprzepisami prawa budowlanego; określenie prac związanych z bieżącą konserwacją nieruchomości; usuwanie skutków awarii oraz kontrolę ich prawidłowości; nadzór nad wykonawstwem poleconych zadań; sporządzanie niezbędnych kosztorysów (inwestorskich, podwykonawczych); pełen nadzór robót budowlanych łącznie z funkcją inspektoratu nad wykonywanymi pracami, odbiór oraz kontrolę wraz zrozliczeniem; opiekę nad stanem pomieszczeń w budynkach oraz wspólną przestrzenią wokół.

 • Obsługa księgowa

  Przy prowadzeniu dokumentacji nieruchomości wraz z księgą obiektu wspólnot mieszkaniowych kierujemy się zasadą transparentności.    Kadra księgowa odpowiada za: przejrzyste administrowanie dokumentami finansowymi wspólnoty zgodnie z wszelkimi normami prawnymi; przygotowanie zawiadomień o wysokości opłat; przygotowanie i uzgadnianie sald właścicieli; prowadzenie rejestru lokali; doradztwo finansowe w sprawach utrzymania nieruchomości wspólnej; przygotowanie projektów rocznych planów gospodarczych; sporządzenie rocznych sprawozdań finansowych dostępnych dla właścicieli; wykonanie rozliczeń kosztów wynikających z rozliczenia części wspólnej; przygotowanie rozliczeń kosztów ciepła oraz dostawy wody i odprowadzania ścieków zgodnie z przyjętymi zasadami(regulaminami); bezzwłoczne wywiązywanie się z płatności dotyczących nieruchomości wspólnej; archiwizowanie dokumentów finansowych dotyczących danego obiektu; windykacja należności wobec wspólnoty.

 • Usługi online

  Oprócz usług stacjonarnych świadczonych przez zarządcę nieruchomości Promena, proponujemy także szereg świadczeń dostępnych on- line.  Zapraszamy do skorzystania z: internetowej kontroli osobistego statusu finansowego każdego członka Wspólnoty; mobilnego sprawdzania przebiegu prac budowlanych lub konserwatorskich; planów budowli oraz innych zleceń podejmowanych we Wspólnocie; możliwości zdalnego oddania głosu w sprawie poruszanej podczas zebrania Wspólnoty; wglądu Zarządu Wspólnoty w bieżące wydatki oraz stan finansowy nieruchomości; płatnej opcji przypominania o nadchodzących terminach konserwacji; prac remontowych czy zebrań wspólnotowych drogą mailowa bądź SMS-ową; podglądu przez Zarząd protokołów, umów oraz korespondencji wspólnotowej.

 • Dostawcy usług

  Osoby, które dostarczają nam wszelkich rozwiązań gospodarczych oraz administracyjnych dobieramy na podstawie doświadczenia i sprawdzenia się w powierzanych im zadaniach Staramy się, aby nasi Klienci korzystali z najwyższej jakości usług w adekwatnej, przystępnej cenie. Nasz zarząd działa jak dobrze naoliwiona maszyna, ponieważ dbamy o sprawny przepływ informacji pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za spawy wspólnotowe oraz sami na bieżąco koordynujemy wszelkie działania powiązane z użytkowaniem nieruchomości.

 • Pomoc 24/h

  +48 662 032 338 - Oto numer, pod którym o każdej porze czuwa nasz pracownik. Właśnie tu można zgłaszać wszelkie nagłe zdarzenia oraz awarie Gwarantujemy natychmiastową interwencję oraz usunięcie powstałych szkód w najszybszym możliwym czasie. W momencie powiadomienia pracownika dyżurującego o zaistniałej sytuacji jest on odpowiedzialny za podjęcie kroków prowadzących do usunięcia awarii oraz ich koordynację. Zatrudniamy odpowiedzialnych i sprawdzonych pracowników, którzy rzetelnie spełniają powierzone im obowiązki. Ponadto jesteśmy w stałym kontakcie z pogotowiem gazowym, wodno-kanalizacyjnym i elektrycznym, a więc w trakcie zdarzenia zapewniamy sprawną interwencję tych organów.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Jeżeli po przeczytaniu oferty pewne pytania pozostają nadal bez odpowiedzi, chętnie rozwiejemy wszelkie niejasności- zapraszamy do formularza kontaktowego.

Skontaktuj się

ADRES BIURA

+48 71 724 50 53

Jemiołowa 16/2, 53-447 Wrocław

 

 

Realizacja 3motion 3motion Strony internetowe wrocław

ŚLEDŹ NAS

 • fbk
 • fb1