fbpx

 +48 71 724 50 53
 biuro@promena-zarzadca.pl

Oferta

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI NASZEJ FIRMY

Gwarantujemy płynne zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi oraz obiektami działalności gospodarczej dostosowane do indywidualnych wymagań Klienta.

 

 • Administracja

  Za priorytet uważamy sprawne administrowanie powierzoną nam nieruchomością, tak więc w tej materii zapewniamy najwyższe standardy   Naszym obowiązkiem jest: spełnianie wszystkich wymogów związanych z zapewnieniem nieruchomości dostaw energii elektrycznej, gazu, dostaw wodyi odprowadzania ścieków; sporządzanie dokumentów na dostawy, usługi i roboty oraz kontrola ich realizacji; ubezpieczenie nieruchomości; inwentaryzowanie pomieszczeń w nieruchomości wspólnej; weryfikacja stanu prawnego i faktycznego nieruchomości; prowadzenie wykazu lokali i pomieszczeń przynależnych właścicieli; przygotowanie, zwoływanie i obsługa zebrań; przechowywanie dokumentów dot. nieruchomości; obsługa prawna z zakresu administrowania i zarządzanianie ruchomością wspólną; opieka nad pracami wykonywanymi na rzecz wspólnoty oraz egzekwowanie konsekwencji za niewywiązywanie się z umowy; udzielanie informacji zainteresowanym właścicielom nieruchomości z zakresu administracji obiektem; ewidencja oraz archiwizacja korespondencji dotyczącej nieruchomości.

 • Obsługa techniczna

  Nasza kadra pracownicza to kompetentni specjaliści branży budowlanej oraz technicznej.  Oferujemy: regularny przegląd nieruchomości i sprzętów wchodzących w skład nieruchomości wspólnej; prowadzenie i archiwizacja pełnej dokumentacji stanu technicznego nieruchomości; prowadzenie książki obiektu budowlanego; kontrole techniczne, okresowe przeglądy nieruchomości oraz urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie zprzepisami prawa budowlanego; określenie prac związanych z bieżącą konserwacją nieruchomości; usuwanie skutków awarii oraz kontrolę ich prawidłowości; nadzór nad wykonawstwem poleconych zadań; sporządzanie niezbędnych kosztorysów (inwestorskich, podwykonawczych); pełen nadzór robót budowlanych łącznie z funkcją inspektoratu nad wykonywanymi pracami, odbiór oraz kontrolę wraz zrozliczeniem; opiekę nad stanem pomieszczeń w budynkach oraz wspólną przestrzenią wokół.

 • Obsługa księgowa

  Przy prowadzeniu dokumentacji nieruchomości wraz z księgą obiektu wspólnot mieszkaniowych kierujemy się zasadą transparentności.    Kadra księgowa odpowiada za: przejrzyste administrowanie dokumentami finansowymi wspólnoty zgodnie z wszelkimi normami prawnymi; przygotowanie zawiadomień o wysokości opłat; przygotowanie i uzgadnianie sald właścicieli; prowadzenie rejestru lokali; doradztwo finansowe w sprawach utrzymania nieruchomości wspólnej; przygotowanie projektów rocznych planów gospodarczych; sporządzenie rocznych sprawozdań finansowych dostępnych dla właścicieli; wykonanie rozliczeń kosztów wynikających z rozliczenia części wspólnej; przygotowanie rozliczeń kosztów ciepła oraz dostawy wody i odprowadzania ścieków zgodnie z przyjętymi zasadami(regulaminami); bezzwłoczne wywiązywanie się z płatności dotyczących nieruchomości wspólnej; archiwizowanie dokumentów finansowych dotyczących danego obiektu; windykacja należności wobec wspólnoty.

 • Usługi online

  Oprócz usług stacjonarnych świadczonych przez zarządcę nieruchomości Promena, proponujemy także szereg świadczeń dostępnych on- line.  Zapraszamy do skorzystania z: internetowej kontroli osobistego statusu finansowego każdego członka Wspólnoty; mobilnego sprawdzania przebiegu prac budowlanych lub konserwatorskich; planów budowli oraz innych zleceń podejmowanych we Wspólnocie; możliwości zdalnego oddania głosu w sprawie poruszanej podczas zebrania Wspólnoty; wglądu Zarządu Wspólnoty w bieżące wydatki oraz stan finansowy nieruchomości; płatnej opcji przypominania o nadchodzących terminach konserwacji; prac remontowych czy zebrań wspólnotowych drogą mailowa bądź SMS-ową; podglądu przez Zarząd protokołów, umów oraz korespondencji wspólnotowej.

 • Dostawcy usług

  Osoby, które dostarczają nam wszelkich rozwiązań gospodarczych oraz administracyjnych dobieramy na podstawie doświadczenia i sprawdzenia się w powierzanych im zadaniach Staramy się, aby nasi Klienci korzystali z najwyższej jakości usług w adekwatnej, przystępnej cenie. Nasz zarząd działa jak dobrze naoliwiona maszyna, ponieważ dbamy o sprawny przepływ informacji pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za spawy wspólnotowe oraz sami na bieżąco koordynujemy wszelkie działania powiązane z użytkowaniem nieruchomości.

 • Pomoc 24/h

  +48 662 032 338 - Oto numer, pod którym o każdej porze czuwa nasz pracownik. Właśnie tu można zgłaszać wszelkie nagłe zdarzenia oraz awarie Gwarantujemy natychmiastową interwencję oraz usunięcie powstałych szkód w najszybszym możliwym czasie. W momencie powiadomienia pracownika dyżurującego o zaistniałej sytuacji jest on odpowiedzialny za podjęcie kroków prowadzących do usunięcia awarii oraz ich koordynację. Zatrudniamy odpowiedzialnych i sprawdzonych pracowników, którzy rzetelnie spełniają powierzone im obowiązki. Ponadto jesteśmy w stałym kontakcie z pogotowiem gazowym, wodno-kanalizacyjnym i elektrycznym, a więc w trakcie zdarzenia zapewniamy sprawną interwencję tych organów.

 • Administracja

  Za priorytet uważamy sprawne administrowanie powierzoną nam nieruchomością, tak więc w tej materii zapewniamy najwyższe standardy   Naszym obowiązkiem jest: spełnianie wszystkich wymogów związanych z zapewnieniem nieruchomości dostaw energii elektrycznej, gazu, dostaw wodyi odprowadzania ścieków; sporządzanie dokumentów na dostawy, usługi i roboty oraz kontrola ich realizacji; ubezpieczenie nieruchomości; inwentaryzowanie pomieszczeń w nieruchomości wspólnej; weryfikacja stanu prawnego i faktycznego nieruchomości; prowadzenie wykazu lokali i pomieszczeń przynależnych właścicieli; przygotowanie, zwoływanie i obsługa zebrań; przechowywanie dokumentów dot. nieruchomości; obsługa prawna z zakresu administrowania i zarządzanianie ruchomością wspólną; opieka nad pracami wykonywanymi na rzecz wspólnoty oraz egzekwowanie konsekwencji za niewywiązywanie się z umowy; udzielanie informacji zainteresowanym właścicielom nieruchomości z zakresu administracji obiektem; ewidencja oraz archiwizacja korespondencji dotyczącej nieruchomości.

 • Obsługa techniczna

  Nasza kadra pracownicza to kompetentni specjaliści branży budowlanej oraz technicznej.  Oferujemy: regularny przegląd nieruchomości i sprzętów wchodzących w skład nieruchomości wspólnej; prowadzenie i archiwizacja pełnej dokumentacji stanu technicznego nieruchomości; prowadzenie książki obiektu budowlanego; kontrole techniczne, okresowe przeglądy nieruchomości oraz urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie zprzepisami prawa budowlanego; określenie prac związanych z bieżącą konserwacją nieruchomości; usuwanie skutków awarii oraz kontrolę ich prawidłowości; nadzór nad wykonawstwem poleconych zadań; sporządzanie niezbędnych kosztorysów (inwestorskich, podwykonawczych); pełen nadzór robót budowlanych łącznie z funkcją inspektoratu nad wykonywanymi pracami, odbiór oraz kontrolę wraz zrozliczeniem; opiekę nad stanem pomieszczeń w budynkach oraz wspólną przestrzenią wokół.

 • Obsługa księgowa

  Przy prowadzeniu dokumentacji nieruchomości wraz z księgą obiektu wspólnot mieszkaniowych kierujemy się zasadą transparentności.    Kadra księgowa odpowiada za: przejrzyste administrowanie dokumentami finansowymi wspólnoty zgodnie z wszelkimi normami prawnymi; przygotowanie zawiadomień o wysokości opłat; przygotowanie i uzgadnianie sald właścicieli; prowadzenie rejestru lokali; doradztwo finansowe w sprawach utrzymania nieruchomości wspólnej; przygotowanie projektów rocznych planów gospodarczych; sporządzenie rocznych sprawozdań finansowych dostępnych dla właścicieli; wykonanie rozliczeń kosztów wynikających z rozliczenia części wspólnej; przygotowanie rozliczeń kosztów ciepła oraz dostawy wody i odprowadzania ścieków zgodnie z przyjętymi zasadami(regulaminami); bezzwłoczne wywiązywanie się z płatności dotyczących nieruchomości wspólnej; archiwizowanie dokumentów finansowych dotyczących danego obiektu; windykacja należności wobec wspólnoty.

 • Usługi online

  Oprócz usług stacjonarnych świadczonych przez zarządcę nieruchomości Promena, proponujemy także szereg świadczeń dostępnych on- line.  Zapraszamy do skorzystania z: internetowej kontroli osobistego statusu finansowego każdego członka Wspólnoty; mobilnego sprawdzania przebiegu prac budowlanych lub konserwatorskich; planów budowli oraz innych zleceń podejmowanych we Wspólnocie; możliwości zdalnego oddania głosu w sprawie poruszanej podczas zebrania Wspólnoty; wglądu Zarządu Wspólnoty w bieżące wydatki oraz stan finansowy nieruchomości; płatnej opcji przypominania o nadchodzących terminach konserwacji; prac remontowych czy zebrań wspólnotowych drogą mailowa bądź SMS-ową; podglądu przez Zarząd protokołów, umów oraz korespondencji wspólnotowej.

 • Dostawcy usług

  Osoby, które dostarczają nam wszelkich rozwiązań gospodarczych oraz administracyjnych dobieramy na podstawie doświadczenia i sprawdzenia się w powierzanych im zadaniach Staramy się, aby nasi Klienci korzystali z najwyższej jakości usług w adekwatnej, przystępnej cenie. Nasz zarząd działa jak dobrze naoliwiona maszyna, ponieważ dbamy o sprawny przepływ informacji pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za spawy wspólnotowe oraz sami na bieżąco koordynujemy wszelkie działania powiązane z użytkowaniem nieruchomości.

 • Pomoc 24/h

  +48 662 032 338 - Oto numer, pod którym o każdej porze czuwa nasz pracownik. Właśnie tu można zgłaszać wszelkie nagłe zdarzenia oraz awarie Gwarantujemy natychmiastową interwencję oraz usunięcie powstałych szkód w najszybszym możliwym czasie. W momencie powiadomienia pracownika dyżurującego o zaistniałej sytuacji jest on odpowiedzialny za podjęcie kroków prowadzących do usunięcia awarii oraz ich koordynację. Zatrudniamy odpowiedzialnych i sprawdzonych pracowników, którzy rzetelnie spełniają powierzone im obowiązki. Ponadto jesteśmy w stałym kontakcie z pogotowiem gazowym, wodno-kanalizacyjnym i elektrycznym, a więc w trakcie zdarzenia zapewniamy sprawną interwencję tych organów.

 

 

 

 

 

 • Wspólnoty

  W zarządzaniu kierujemy się prostymi zasadami- partnerstwem i lojalnością wobec gospodarzy. Idąc za tymi przekonaniami, proponujemy dogodne warunki dla wspólnot mieszkaniowych ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych preferencji. Samodzielne zarządzanie wspólnotą jest kłopotliwe i często uciążliwie, szczególnie kiedy powierzymy je osobom przypadkowym, nieposiadającym do tego odpowiednich kompetencji. Przekazanie opieki nad nieruchomością wspólną profesjonalnej firmie to komfort oraz pewność kompetentnie wykonanych usług. Gwarantujemy racjonalne zarządzanie zgodne z ustalonymi wcześniej zasadami oraz określonymi w umowie obowiązkami i kosztami.

 • Deweloperzy

  Sprawne zarządzanie jest naszą sygnaturą. Przejmując administrację nowych nieruchomości, gwarantujemy przedłużenie wiodącej wizji marketingowej oraz działanie na korzyść wizerunkową inwestora zachowując przy tym wszelką spójność. Zatrudnienie zarządcy to dla dewelopera wygoda i gwarancja solidnie wykonanych usług. Rozpoczynając współpracę, sami przygotowujemy wszelkie potrzebne dokumenty, włączając w to wyciąg z ustawy o własności lokali, informacje formalne zawierające statut wspólnoty wraz z regulaminem określającym zasady jej funkcjonowania, harmonogram prac gospodarczych na terenie nieruchomości oraz wykaz kosztów związanych z jej administracją. Jeśli deweloper uzna, że jako zarządca zasługujemy na jego zaufanie, nie marnujemy takiej szansy- dopełniamy obowiązków zgodnie ze wspólnie określonymi warunkami.

 • Komercja

  Promena zarządza także nieruchomościami komercyjnymi przeznaczonymi do działalności gospodarczej. To nie tylko komfort dla najemcy, ale i linia wizytowa jego działalności oraz optymalizacja kosztów związanych z samodzielnym zarządzaniem. Tego typu nieruchomości służą przede wszystkim do pozyskiwania przychodów, dlatego tak ważna jest dbałość zarówno o sam budynek, jak i teren wokół oraz wszelką administrację obejmującą księgowość czy planowanie inwestycji. Gwarantujemy klientom przygotowanie strategii rozwoju w celu utrzymania płynności w pozyskiwaniu nowych najemców oraz ciągłe polepszanie standardów przekładające się na coraz większą wartość nieruchomości komercyjnej.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Jeżeli po przeczytaniu oferty pewne pytania pozostają nadal bez odpowiedzi, chętnie rozwiejemy wszelkie niejasności- zapraszamy do formularza kontaktowego.

Skontaktuj się

ADRES BIURA

+48 71 724 50 53

Jemiołowa 16/2, 53-447 Wrocław

 

 

Realizacja 3motion 3motion Strony internetowe wrocław

ŚLEDŹ NAS

 • fbk
 • fb1